Portfolio > TRASH ON TRASH

The Ant's Winter Palace
The Ant's Winter Palace
watercolor on recycled Styrofoam
9 ½” x 11 ½”