Portfolio > TRASH ON TRASH

The Suprematist
The Suprematist
Watercolor and watercolor pencil on recycled Styrofoam
19” x 26”