Portfolio > THE FAT OF THE LAND

Celestial
Celestial(tea series)
OI on canvas
24" x 72"
2000