Portfolio > ALTERED STATES

Yesterday I Went To The Zoo
Yesterday I Went To The Zoo
Mixed paint, x - ray, light
30" x 36"
2007