Portfolio > TRASH ON TRASH

The Fulfillment of Emptiness
The Fulfillment of Emptiness
watercolor on recycled Styrofoam
8" x 15"
2016